Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a rozhodla takto:
Děti uvedené pod těmito registračními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Město, okres Bruntál, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2024.
Seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel:

Denní docházka  S odkladem školní docházky
01/2024  06/2024
02/2024  12/2024
03/2024  Individuální vzdělávání
04/2024  08/2024
05/2024  09/2024
07/2024 10/2024
  11/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zveřejněním. Odvolání se
podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres
Bruntál, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění

Zveřejněno: 6. 5. 2024 

Č.j.: ZSMS/179/2024

Štítky:

POZVÁNKA

Datum konání: 1. 6. 2024

Více

Autor: Petra Dvořáčková Publikováno 17. 5. 2024 14:43

Černý kašel - postup při řešení výskytu

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 8. 4. 2024 9:30

Deskové hry 2024

Datum konání: 11. 4. 2024

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 5. 4. 2024 14:21

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Datum konání: 18. 4. 2024

Více

Autor: Petra Dvořáčková Publikováno 2. 4. 2024 14:50

Zápis do 1. třídy

Datum konání: 18. 4. 2024

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 15. 3. 2024 12:34

Sférické kino, inovativní vzdělávání

Datum konání: 19. 3. 2024

Více

Publikováno 15. 3. 2024 12:19

Digitalizujeme školu

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 8. 3. 2024 11:59

Prezentace školy v Rýmařovském horizontu

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 6. 3. 2024 14:47

Nové číslo do školní družiny

Datum konání: 22. 2. 2024

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 22. 2. 2024 13:36

Na vědomí se dává tato důležitá zpráva...

Více

Publikováno 20. 2. 2024 19:57

Požehnání od Tří králů

Datum konání: 10. 1. 2024

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 5. 1. 2024 8:53

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Více

Publikováno 22. 12. 2023 15:33