Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a rozhodla takto:
Děti uvedené pod těmito registračními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Město, okres Bruntál, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2024.
Seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel:

Denní docházka  S odkladem školní docházky
01/2024  06/2024
02/2024  12/2024
03/2024  Individuální vzdělávání
04/2024  08/2024
05/2024  09/2024
07/2024 10/2024
  11/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zveřejněním. Odvolání se
podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres
Bruntál, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění

Zveřejněno: 6. 5. 2024 

Č.j.: ZSMS/179/2024

Štítky:

Plán rozvolňování vládních opatření pro školy ze dne 22. 4. 2021

Více

Publikováno 23. 4. 2021 9:55

Doplňující informace k testování

Více

Publikováno 9. 4. 2021 21:46

Návrat dětí do základní školy od 12. 4. 2021

Více

Publikováno 8. 4. 2021 16:25

Šifra pro školáky

Více

Publikováno 7. 4. 2021 12:42

Prodloužení uzavření škol (zatím) do 11. dubna 2021

Více

Publikováno 27. 3. 2021 9:44

Zápis do základní školy pro školní rok 2021/2022

Více

Publikováno 24. 3. 2021 16:12

Rodiče mají nárok na ošetřovné

Více

Publikováno 27. 2. 2021 12:02

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021

Více

Publikováno 27. 2. 2021 11:54

Mimořádné opatření MZ platné od 25. 2. 2021

Více

Publikováno 24. 2. 2021 13:39

Informace k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Více

Publikováno 18. 1. 2021 15:24

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Datum konání: 4. 1. 2021

Více

Autor: Mgr. Jana Kulhánková Publikováno 4. 1. 2021 14:03

Vánoční prázdniny, dny volna v ZŠ

Datum konání: 23. 12. 2020

V pondělí 21. 12. 2020 a v úterý 22. 12. 2020 je vyhlášeno pro všechny žáky ZŠ volno (Dny boje proti covidu). Rodiče mají po oba dva dny nárok na ošetřovné. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Více

Publikováno 10. 11. 2020 16:59