Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuality MŠ > Návrat dětí do mateřské školy od 12. 4. 2021

Návrat dětí do mateřské školy od 12. 4. 2021Vážení rodiče,

Od 12. 4. 2021 mohou do mateřské školy docházet pouze děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzv. předškoláci) a děti IZS ve věku 2 – 5 let.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Podmínkou účasti na vzdělávání je dodržení hygienických pravidel stanovených MZ a pravidelné testování dětí (vždy v pondělí a ve středu). Při příchodu do mateřské školy můžete provést test svému dítěti sami.
"V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit)."

Instruktážní video k provedení testu zde (Singclean):

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Leták testování - pro rodiče zde:

Leták testování - pro rodiče.pdf

Leták testování pro děti – zde:

Leták testování - pro rodiče.pdf

"Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy."

V mateřské škole děti roušku ani jinou ochranu dýchacích cest nosit nemusí.

Ošetřovné:

Pokud se týká nároku na ošetřovné, trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.

K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

O organizaci a dalších podrobnostech vzdělávání v naší mateřské škole od 12. 4. 2021 budete informováni průběžně v příštích dnech (po zjištění zájmu o docházku do mateřské školy).