Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Zájmové činnosti

Zájmové činnosti

Zájmové kroužky ve šk. roce 2022/2023

Název kroužku

Vedoucí kroužku

Náplň

Termín konání


Polytechnický

pro žáky 1.-5. roč. 


Mgr. Dvořáčková Petra 

Kroužek je zaměřený na přírodovědu, techniku, environmentální výchovu, na manuální práci s různými materiály, na práci s polytechnickými stavebnicemi, na poznávání přírody formou bádání, pokusů, získávání informací o světě kolem nás, na praktické činnosti, aktivity, hry, na ekoprogramy a projekty.


každé sudé úterý 

od 14.15 do 15.45

(od 5. září)

Keramika

pro žáky 1.-5. roč.


Rechtoriková Iva

Žáci se naučí základní techniky zpracování a formování keramické hmoty, vykrajování z plátů, glazování... Své výrobky si budou žáci odnášet domů, proto se vybírá 20 Kč při každé návštěvě kroužku.

každou středu

od 16.00 do 17.30

(od 12. září)

Angličtina hrou

pro předškoláky a 1. roč.

Mgr- Petra Chrvalová

Kroužek je zaměřen na výuku angličtiny hravou formou (zpěvem, tancem, malováním a.j.): cílem je naučit žáky základní reakce, rozšíření komunikativních dovedností a slovní zásoby v anglickém jazyce.

každý čtvrtek

od 12.30 do 13.15

(od 12. září)

Angličtina hrou

pro žáky 2.-5. roč.

Manuela Eugenia Gheorghe

Kroužek je zaměřen na výuku angličtiny hravou formou (zpěvem, tancem, malováním a.j.): cílem je naučit žáky základní reakce, rozšíření komunikativních dovedností a slovní zásoby v anglickém jazyce.

každé liché úterý 

od 15.30 do 17.00

(od 5. září)

Sportovní 

pro žáky 1.-5. roč. a mimoškolní děti do 12 let


Fofová Veronika

Kroužek rozvíjí sportovní dovednosti dětí: kondici, vytrvalost, koordinaci apod. Budeme se věnovat atletice a kolektivním hrám.

každý čtvrtek

od 15.00 do 16.00

(od 12. září)

Taneční 

pro žáky 2.-5. roč. a mimoškolní děti do 12 let


Fofová Veronika

Děti se naučí vnímat hudbu a rytmus. Učíme se jednoduché, taneční choreografie na oblíbené písničky a hrajeme taneční hry. Příprava na vystoupení pro veřejnost. 

každý pátek 

od 15.00 do 16.00

(od 12. září)

Taneční 

pro předškoláky a 1. roč.


Fofová Veronika

Děti se naučí vnímat hudbu a rytmus. Učíme se jednoduché, taneční choreografie na oblíbené písničky a hrajeme taneční hry. Příprava na vystoupení pro veřejnost. 

každý pátek

od 12.30 do 13.30

(od 12. září)

Základy PC a informatického myšlení 

pro předškoláky a žáky 

1.  roč.

Mgr. Chrvalová Petra

Kroužek bude prakticky orientován na využití PC v životě (seznámení s jednotlivými programy, s bezpečnou prací na internetu a využívání sociálních sítí, s malováním v různých programech, se základy programování, s hraním naučných a strategických her). 

každé pondělí 

od 12.30 do 13:15

(od 12. září)

Základy PC a informatického myšlení 

pro žáky 2.-5. roč.


Mgr. Chrvalová Petra

Kroužek bude prakticky orientován na využití PC v životě (seznámení s jednotlivými programy, s bezpečnou prací na internetu a využívání sociálních sítí, s malováním v různých programech, se základy programování, s hraním naučných a strategických her). 

každé pondělí

 od 13.15 do 14.00

(od 5. září)

Cvičení pro ženy

Fofová Veronika

Fofová Marcela

Kondiční cvičení: posilování celého těla, taneční cvičení apod.

každou středu

od 18.00 do 19.00

(od 12. září)

Základy práce na PC a mobilním telefonu

Mgr. Chrvalová Petra

Jak správně ovládat digitální technologie (chytrý telefon, počítač, tablet). Jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Neprobíhá celoročně, ale formou semináře (několika setkávání).


bude vypsán termín a trvání