Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Grantové programy - dotace

Grantové programy - dotace

Do jakých projektů jsme v současné době zapojeni?

Dětský klub “Klubíčko” a příměstské tábory v Horním Městě

Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění péče o děti prostřednictvím aktivit (vybudování a zajištění provozu dětského klubu a realizací příměstských táborů). Realizací projektu chceme zlepšit podmínky pro to, aby rodiče dětí na 1. stupni ZŠ mohli být zaměstnaní a aby o jejich děti bylo postaráno v ranních i v odpoledních hodinách a v době školních prázdnin.

Šablona III – Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ a MŠ Horní Město

Projekt s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018880 je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/ v základní i mateřské škole, na podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, na spolupráci s rodiči dětí/žáků, na spolupráci s veřejností. Aktivitami projektu například jsou projektové dny ve škole, projektové dny mimo školu, odborně tematická setkávání s rodiči, zřízení Klubu zábavné logiky a deskových her, Čtenářského klubu, vzájemné sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem apod.). 

logolink.JPG

Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Horní Město

Vybudování dvou odborných učeben. Přírodovědná učebna (bude sloužit i pro výuku pracovních činností a Badatelský klub naší školy) a jazyková učebna (bude sloužit pro výuku cizích jazyků, informatiky, pro jazykové kurzy apod.). Povinnou součástí projektu je zajištění bezbariérovosti naší školy.

Místní akční plán ROZVOJE vzdělávání NA ÚZEMÍ MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. II (MAP II)

Projekt je založen na partnerství tematických pracovních skupin MAP, rodičů, základních škol, mateřských škol, obcí, neziskových organizací, agentur pro sociální začleňování, ale také odborné i široké veřejnosti našeho rýmařovského regionu. Je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Realizace mimoškolních celoročních kroužků se zaměřením na rozvoj polytechnického vzdělávání v praxi, na podporu digitálních kompetencí a na rozvoj čtenářské i matematické gramotnosti pro školní roky 2021/2022, 2022/2023.

ovoce a zelenina do škol