Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Návrat dětí do základní školy od 12. 4. 2021

Návrat dětí do základní školy od 12. 4. 2021Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 bude obnovena v naší škole prezenční výuka pro všechny žáky (1. – 5. ročník) BEZ rotačního systému (žáci se budou vzdělávat přímo ve škole denně PO – PÁ každý týden dle stanoveného rozvrhu). Obnovena bude i činnost školní družiny od 6. 00 do 16. 00 hodin, a to ve dvou skupinách.

Podmínkou účasti na vzdělávání je dodržení hygienických pravidel stanovených MZ a pravidelné testování dětí (vždy v pondělí a ve středu). Při příchodu do základní školy můžete provést test svému dítěti sami.

„V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.- 3. ročníku 1. stupně ZŠ a žáků škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit)."

Instruktážní video k provedení testu zde (Singclean):

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Leták testování - pro rodiče zde:

Leták testování - pro rodiče.pdf

Leták testování - pro děti zde:

Leták testování - pro děti.pdf

"Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy."

V základní škole musí žáci ve všech vnitřních i venkovních prostorách nosit respirátor např. FFP2,
KN 95 nebo zdravotnickou obličejovou masku (roušku).

Ošetřovné:

Pokud se týká nároku na ošetřovné, trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.

K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

 O organizaci, rozvrhu a dalších podrobnostech vzdělávání v naší základní škole od 12. 4. 2021 budete informováni průběžně v příštích dnech prostřednictvím webu školy www.zsmshornimesto.cz nebo zasláním na email.