Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k organizaci a průběhu zápisu

Informace k organizaci a průběhu zápisuDatum konání:
18.4.2024

Vážení rodiče, milé děti, přijměte pozvání k  zápisu do 1. třídy, který se bude konat 18. dubna od 14:30 do 17:30 v ZŠ Horní Město.

Pro školní rok 2024/2025 jsou dle zákona zapisovány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2024 věku šesti let a děti s odkladem školní docházky z minulého školního roku.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky v minulém školním roce, musí zákonní zástupci opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.

Průběh zápisu do 1. třídy

Zápis bude mít dvě části. V průběhu formální části zápisu požádá zákonný zástupce dítěte o zápis dítěte k plnění školní docházky (prostřednictvím formuláře). V motivační části budou pro děti připraveny činnosti spojené s orientačním posouzením jejich školní připravenosti formou rozhovoru učitele s dítětem a her v délce nejvýše 60 minut. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky:

  • požádají písemně v době zápisu a nebo nejpozději do 30. 4. 2024
  • žádost musí být doložena doporučujícími posouzeními: školského poradenského zařízení a dětského resp. odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

Pokud zákonní zástupci nemají shromážděny všechny potřebné výše uvedené podklady pro žádost o odklad povinné školní docházky, dostaví se k zápisu a nechají své dítě zapsat k plnění školní docházky. U zápisu budou informováni o potřebných krocích k vyřízení odkladu. Chybějící podklady pak musí dodat nejpozději do 30. 4. 2024, jinak ředitelka školy souhlas s odkladem školní docházky nemůže udělit.

Všechny nezbytné dokumenty (na stránkách ke stažení) je možné přinést vyplněné k zápisu. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dotazník i žádost o odklad školní docházky podepisují zákonní zástupci až při zápisu ve škole, před pracovníkem školy.

V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit zákonní zástupci s dítětem do školy, zapíší zákonní zástupci své dítě bez něj, případně mohou přijít k zápisu v předem domluveném náhradním termínu (telefonicky nebo emailem).

Naše škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí 25 žadatelů.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na veřejně přístupném místě (u vchodu do školy) a na webových stránkách školy. Z důvodu ochrany osobních údajů budou zveřejněna pouze přidělená registrační čísla, která děti dostanou u zápisu.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k vzdělávání je vždy zákonnému zástupci zasláno písemně, doporučeným dopisem do vlastních rukou.

S případnými dotazy se obraťte na vedení školy.

Děkujeme Vám za zájem o naši školu a těšíme se na Vás.

Mgr. Petra Dvořáčková - ředitelka školy

.Kritéria pro přijetí do základní školy 2024.docx - Dokumenty Google.pdf