Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a rozhodla takto:
Děti uvedené pod těmito registračními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Město, okres Bruntál, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2024.
Seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel:

Denní docházka  S odkladem školní docházky
01/2024  06/2024
02/2024  12/2024
03/2024  Individuální vzdělávání
04/2024  08/2024
05/2024  09/2024
07/2024 10/2024
  11/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zveřejněním. Odvolání se
podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres
Bruntál, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění

Zveřejněno: 6. 5. 2024 

Č.j.: ZSMS/179/2024

Štítky:

POZVÁNKA

Datum konání: 1. 6. 2024

Více

Autor: Petra Dvořáčková Publikováno 17. 5. 2024 14:43

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Datum konání: 18. 4. 2024

Více

Autor: Petra Dvořáčková Publikováno 2. 4. 2024 14:50

Výběrové řízení na pracovní pozici VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Datum konání: 15. 12. 2023

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 4. 12. 2023 13:03

Učebnice pro DOMŠKOLÁKY

Více

Autor: Mgr. Petra Dvořáčková Publikováno 6. 9. 2023 9:30

Nabídka pro DOMŠKOLÁKY

Tuto nabídku pouze zprostředkováváme. S dotazy se obracejte přímo na Mgr. Natálii Kodetovou. Děkujeme.

Více

Autor: Mgr. Petra Dvořáčková Publikováno 6. 9. 2023 8:50

POZOR žáci 2. až 5. ročníku!

Datum konání: 4. 9. 2023

S vámi zahájíme nový školní rok 2023/2024 v 7.45!

Více

Autor: Mgr. Petra Dvořáčková Publikováno 30. 8. 2023 14:28

Pracovní sešity a učebnice pro Individuální vzdělávání § 41

Více

Autor: Mgr. Petra Dvořáčková Publikováno 30. 8. 2023 13:23

Seznam pomůcek pro 2. až 5. ročník na nový školní rok 2023/24

Více

Autor: Mgr. Petra Dvořáčková Publikováno 27. 8. 2023 15:02

Pozvánka pro prvňáčky

Datum konání: 4. 9. 2023

Více

Publikováno 15. 8. 2023 16:27

Vánoční prázdniny, dny volna v ZŠ

Datum konání: 23. 12. 2020

V pondělí 21. 12. 2020 a v úterý 22. 12. 2020 je vyhlášeno pro všechny žáky ZŠ volno (Dny boje proti covidu). Rodiče mají po oba dva dny nárok na ošetřovné. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Více

Publikováno 10. 11. 2020 16:59