Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a rozhodla takto:
Děti uvedené pod těmito registračními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Město, okres Bruntál, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2024.
Seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel:

Denní docházka  S odkladem školní docházky
01/2024  06/2024
02/2024  12/2024
03/2024  Individuální vzdělávání
04/2024  08/2024
05/2024  09/2024
07/2024 10/2024
  11/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zveřejněním. Odvolání se
podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres
Bruntál, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění

Zveřejněno: 6. 5. 2024 

Č.j.: ZSMS/179/2024

Štítky:

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Více

Publikováno 22. 12. 2023 15:33

Jarmark - doprodej výrobků

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 12. 12. 2023 20:23

Tříkrálová sbírka

Datum konání: 14. 1. 2024

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 10. 12. 2023 19:31

Výběrové řízení na pracovní pozici VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Datum konání: 15. 12. 2023

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 4. 12. 2023 13:03

Mikulášské odpoledne

Datum konání: 7. 12. 2023

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 29. 11. 2023 12:20

Výstražná stávka 27. listopadu 2023

Datum konání: 27. 11. 2023

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 21. 11. 2023 14:13

Dopis předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 16. 11. 2023 5:47

Konzultační odpoledne

Datum konání: 14. 11. 2023

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 1. 11. 2023 13:09

Halloween 2023

Datum konání: 2. 11. 2023

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 28. 10. 2023 11:08

Soutěž ve sběru kaštanů - aktualizace 28. 10. 2023

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 9. 10. 2023 14:26

Speciální pedagog

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 21. 9. 2023 14:10

Nabídka pronájmu školní jídelny

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 17. 9. 2023 14:19