Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a rozhodla takto:
Děti uvedené pod těmito registračními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Město, okres Bruntál, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2024.
Seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel:

Denní docházka  S odkladem školní docházky
01/2024  06/2024
02/2024  12/2024
03/2024  Individuální vzdělávání
04/2024  08/2024
05/2024  09/2024
07/2024 10/2024
  11/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zveřejněním. Odvolání se
podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres
Bruntál, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění

Zveřejněno: 6. 5. 2024 

Č.j.: ZSMS/179/2024

Štítky:

Cvičení pro ženy, maminky, babičky...

Více

Publikováno 17. 9. 2021 10:21

Celoškolní sběrová akce 2021

Více

Publikováno 17. 9. 2021 10:20

Projektový den - farma Doubravský dvůr

Více

Publikováno 16. 9. 2021 7:33

Drakiáda 2021

Více

Publikováno 10. 9. 2021 10:20

Testování žáků od 1. 9. 2021 do 9. 9. 2021

Více

Publikováno 27. 8. 2021 14:48

Pomůcky a potřeby pro školní rok 2021/2022

Více

Publikováno 27. 8. 2021 13:52

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Více

Publikováno 20. 8. 2021 17:18

Školní příměstský letní tábor 2021

Více

Publikováno 21. 6. 2021 16:56

Fotografování 2021

Více

Publikováno 3. 6. 2021 7:46

Za jakých podmínek se nemusí děti testovat?

Více

Publikováno 24. 5. 2021 14:46

Přijetí ZŠ - školní rok 2021/2022

Více

Publikováno 6. 5. 2021 12:56

Čarodějnická stezka

Více

Publikováno 29. 4. 2021 13:32