Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a rozhodla takto:
Děti uvedené pod těmito registračními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Město, okres Bruntál, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2024.
Seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel:

Denní docházka  S odkladem školní docházky
01/2024  06/2024
02/2024  12/2024
03/2024  Individuální vzdělávání
04/2024  08/2024
05/2024  09/2024
07/2024 10/2024
  11/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zveřejněním. Odvolání se
podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres
Bruntál, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění

Zveřejněno: 6. 5. 2024 

Č.j.: ZSMS/179/2024

Štítky:

Pokyny k Jarní hře

Více

Publikováno 4. 4. 2023 16:27

Jarní hra

Více

Publikováno 31. 3. 2023 16:06

Zápis do základní školy (+ dokumenty ke stažení)

Více

Publikováno 30. 3. 2023 12:12

Beseda s polárníkem

Více

Publikováno 13. 2. 2023 17:00

Vánoční škola pro dědečky a babičky

Více

Publikováno 15. 12. 2022 11:15

Mikulášská nadílka

Více

Publikováno 29. 11. 2022 15:56

Rozsvícení vánočního stromu

Více

Publikováno 18. 11. 2022 13:15

Doplňující volby do školské rady 2022

Více

Publikováno 31. 10. 2022 11:57

Halloween 1. 11. 2022

Více

Publikováno 24. 10. 2022 14:17

Fotografování v ZŠ 18. 10. 2022

Více

Publikováno 13. 10. 2022 13:55

Hry bez hranic 20. 9. 2022

Více

Publikováno 12. 9. 2022 13:52

Omezení příjezdu k základní škole

Více

Publikováno 7. 9. 2022 7:34