Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a rozhodla takto:
Děti uvedené pod těmito registračními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Město, okres Bruntál, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2024.
Seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel:

Denní docházka  S odkladem školní docházky
01/2024  06/2024
02/2024  12/2024
03/2024  Individuální vzdělávání
04/2024  08/2024
05/2024  09/2024
07/2024 10/2024
  11/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zveřejněním. Odvolání se
podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres
Bruntál, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění

Zveřejněno: 6. 5. 2024 

Č.j.: ZSMS/179/2024

Štítky:

Informace k prvnímu školnímu dni/týdnu

Více

Publikováno 15. 8. 2022 7:00

Co budou děti potřebovat v novém školním roce?

Více

Publikováno 9. 8. 2022 22:05

Pozvánka na zahájení školního roku 2022/2023 - 1. ročník

Více

Publikováno 9. 8. 2022 21:53

Otevírání zámecké sezóny - Státní zámek Janovice

Více

Publikováno 8. 6. 2022 16:34

Oslavy MDD 2022

Více

Publikováno 30. 5. 2022 15:57

Fotografování 2022

Více

Publikováno 10. 5. 2022 15:47

Čarodějnický rej 29. 4. 2022

Více

Publikováno 22. 4. 2022 18:41

Uklízí celá škola 22. 4. 2022

Více

Publikováno 20. 4. 2022 18:23

Pedagogické odpoledne v ZŠ 21.4.2022

Více

Publikováno 19. 4. 2022 15:28

Jarní tvoření pro rodiče i veřejnost 8. 4. 2022

Více

Publikováno 31. 3. 2022 18:40

Zápis do základní školy 2022

Více

Publikováno 21. 3. 2022 16:15

Beseda pro rodiče

Více

Publikováno 18. 3. 2022 16:01