Základní škola a Mateřská škola Horní Město
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres Bruntál, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a rozhodla takto:
Děti uvedené pod těmito registračními čísly, se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Horní Město, okres Bruntál, příspěvkové organizaci od 1. 9. 2024.
Seznam přijatých dětí dle přidělených registračních čísel:

Denní docházka  S odkladem školní docházky
01/2024  06/2024
02/2024  12/2024
03/2024  Individuální vzdělávání
04/2024  08/2024
05/2024  09/2024
07/2024 10/2024
  11/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení zveřejněním. Odvolání se
podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Město, okres
Bruntál, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Lhůta pro nabytí právní moci: 15 dnů ode dne zveřejnění

Zveřejněno: 6. 5. 2024 

Č.j.: ZSMS/179/2024

Štítky:

Uživatelská příručka aplikace Škola OnLine

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 12. 9. 2023 15:08

Třídní schůzka pro všechny rodiče

Datum konání: 14. 9. 2023

Více

Autor: Lucie Harenčáková, DiS. Publikováno 7. 9. 2023 17:23

Učebnice pro DOMŠKOLÁKY

Více

Autor: Mgr. Petra Dvořáčková Publikováno 6. 9. 2023 9:30

Nabídka pro DOMŠKOLÁKY

Tuto nabídku pouze zprostředkováváme. S dotazy se obracejte přímo na Mgr. Natálii Kodetovou. Děkujeme.

Více

Autor: Mgr. Petra Dvořáčková Publikováno 6. 9. 2023 8:50

POZOR žáci 2. až 5. ročníku!

Datum konání: 4. 9. 2023

S vámi zahájíme nový školní rok 2023/2024 v 7.45!

Více

Autor: Mgr. Petra Dvořáčková Publikováno 30. 8. 2023 14:28

Pracovní sešity a učebnice pro Individuální vzdělávání § 41

Více

Autor: Mgr. Petra Dvořáčková Publikováno 30. 8. 2023 13:23

LETNÍ ŠKOLA

Datum konání: 30. 8. 2023 - 31. 8. 2023

Přijď si zábavnou formou zopakovat věci, které už ses ve škole naučil.

Více

Autor: Lucie Harenčáková, Dis. Publikováno 27. 8. 2023 19:25

Seznam pomůcek pro 2. až 5. ročník na nový školní rok 2023/24

Více

Autor: Mgr. Petra Dvořáčková Publikováno 27. 8. 2023 15:02

Pozvánka pro prvňáčky

Datum konání: 4. 9. 2023

Více

Publikováno 15. 8. 2023 16:27

www.proskoly.cz

Více

Publikováno 15. 8. 2023 16:23

Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání

Více

Publikováno 4. 5. 2023 13:58

Čarodějnický rej

Více

Publikováno 21. 4. 2023 19:03